E VEDUTE D'A TORRE

Steo camminanno lann'a passeggiata

quanno te 'ncontro Cencio Cucchiarella

che scote u capu, me da 'na guardata

eppoi abbozzanno mezza risatella

 

me fa: "Se 'nce tenissi ssu fiatone

che te fa tribbulà pure a discorre,

m'è capitata 'na combinazzione

de portatte co' me su 'cima a Torre".

 

Sentimme fa' 'n invitu cocì bellu,

io che ciò sempre appressu u cranocchiale

e non vedeo più a Torre da munellu,

me ne fregai d'a pasima e d'o male.

 

Ghiamo, respusi, e via supp'a scaletta.

Magara pianu, a passu misuratu,

'gni tantu me facevo 'na banchetta

pe' repusamme e pe' repigghià fiatu.

 

Rrivai che me pareo ìmbriacu ciuccu.

Però quanno che stitti dello sopre

me guardai 'nturnu e remasi de stuccu

davanti au panorama che se scopre.

 

Se vede u Cuppolone de San Pietru,

u Monte Terminilli sunn'a cresta,

ghiò sotto a Grefra ghiè s'è ruttu un vetru

e vedo che se sfila a sottovesta.

 

Più avanti vedo Ghiole Budellona

che se sta a mette un puntu n'u zzinale,

da 'n'antra parte Checca Sempriciona

sgrulla e lenzola votica u pitale.

 

Crispinu Subbia sporvera e vettine,

'Ndognu Trivellu da' l'acqua ramata,

Nofrio governa u porcu e le galline

e Furio Sbraca roppe a staccionata.

 

Da 'n'antru buciu vedo Catarina

mente se leva i cacali dall'occhi

intantu che Veronica smucina

lla 'ncapu a figghia eppoi cciacca i pedocchi.

 

Inzomma 'ste vedute so' 'na pacchia,

ma mentre guardo sento 'nzòcheccosa

che me casca lla 'ncapu eppoi se sfracchia

come na pasta frolla appiccicosa.

 

Rrizzo a capoccia pe' vede' chi etera:

era un piccione che m'ha fattu fessu

che, pure se volava a gran carriera,

non ghie l'ha fatta a falla lann'u cessu.


Settimio Giannini, un poeta sabino